MENÜ

Translate

Abone Olayım (Onay gerekir)

Sayısal Oyunlar Sitelerimizde Özel Arama

9 Kasım 2017 Perşembe

15/11/2017 857. HAFTA ŞANS TOPU TAHMİNİ %100

857. hafta şans topu bültenimizi yazmaya devam edebiliriz. 856. haftada çıkan sayıların hangi düzenlerden çıktıklarını inceleyebilirsiniz.

Kurulu düzen ile halkın ilişkisi nedir?

Kurulu düzen kim tarafından kurulmuştur. Devrim kimin tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bu soru bundan sonra gelecek sorulardan daha önemli olamaz.
Çünkü düzen kurmak düzenin devam ettirilmesinden daha önemsizdir. Bir düzenin kurulmasından daha önemli olan bir şey ise onun devamlılığının sağlanması olacaktır.

Kurulan bir düzenin korunması için o düzeni ayakta tutan unsurların da aynı yönde eğitilmesi gerekecektir. Burada kurulan önemli bir denklem vardır ve bu denklem ile milletler yaşamını devam ettirir.

Her milletin kendine özgü bir yapısı olması nedeni ile işleyişler farklı olabilir.

Halk, düzen kendi lehine veya aleyhine olsa dahi düzenin değirmenine su taşımaya mecbur bırakılmaktadır.
Eğer bir şey kazanmıyorsa bir kazancı yoksa ninjadır.[¹] Eski deyim ile köle.
Bir şeyler kazanıyorsa ve kazancını kurulan köle düzenine göre tasarruf ediyorsa ki etmeye mecburdur o zamanda ninja olmayan bir köledir diyebiliriz.

Sonuç olarak kölelik kaçınılmaz olacaktır.

Eğer çemberin dışına çıkmak isterse kurulu düzenin başında duranlar çemberin dışına çıkanların başına iş getirmekte gecikmeyeceklerdir.


Bu sorunun cevabı yasadışı yol ve yöntem göstermek olması nedeni ile konunun geri kalanını anlatmayacağız.
Çok parası olan düşünsün bana ne!

Kurulmak istenen yeni dünya düzeninde devletlerin ve sınırların olmadığı bir plan yapılmak istenmektedir. Bu düzenin kurulmasını sağlayanlar çeşitli kesim ve düşünceye sahip olan insanlar olabilir. Sonuç olarak bu düzenlerin gelişmesi dünya halklarının daha yüksek refah seviyesinde yaşamasını sağlayacaktır diyebiliriz.


857. hafta şans topu bültenimizin durumlarını inceleyeceğimiz tablomuzu ekleyebiliriz.


15/11/2017 857. HAFTA ŞANS TOPU TAHMİNİ
857 hafta şans topu tahmin değerlendirme tablosu


Tahmin değerlendirmesi:

+1 sayısı açısından çıkacak sayının derecesi 0 veya 1 olan sayılardan çıkacaktır diyebiliriz.

5 sayı için derece farkları ortalaması yöntemini kullanarak gruplardan çıkacak sayı adetlerini ve çıkacak sayıları tespit edebilirsiniz.

Tablolar için bültenlerde yaptığımız değerlendirmeleri inceleyebilirsiniz. Tablonun durumuna uyuyorsa kullanabilirsiniz.
Farklı bir durum olmadığı yorum yapılması gerekmediği sürece sürekli aynı şeyleri tekrar etmenin anlamı olmayacaktır.

+1 sayısı için 855. haftada çıkan 2 sayısı 856. haftada da çıkmıştır.


Bir önceki haftanın çıkan sayıları:

12 14 25 30 32 2
Geçtiğimiz haftalarda 3 sayı bir önceki haftada çıkmışken bir sonraki haftada çıktığına şahit olduk. Bu durumun sürekli tekrar etmesi beklenemez.
Yukarıdaki tabloda bulunan sayılardan derece ve konumlarına göre 1-2 sayı çıkabilir ya da hiç çıkmayabilir şeklinde varsayımlar kurabilirsiniz.

Çıkacak sayılar tablosu:

Şans topu için çıkacak sayılar tablosu için yukarıda kısa bir açıklama yapmıştık. Bu tablonun kullanımını önceki bültenlerimizde ayrıntılı anlatmıştık. Blogumuzun fihrist kısmında bulabilirsiniz.

857. hafta için çıkacak sayılar tablosunu buradan indirebilirsiniz.


Şanslı sayılar tablosu:

Şanslı sayılar tablosunda bulunan satır sayısını 6'ya çıkaracağız.
Bu tabloda bulunan sayıları derece durumlarına ve konumlarına göre seçimlerinizde kullanabilirsiniz.
Bu tablodan bazı haftalar hiç sayı çıkmazken bazı haftalarda 2-3 sayı çıkabilmektedir.
Bizim açımızdan hiç sayı çıkmaması bütün sayıları eleyeceğimiz anlamına gelecektir ki bu daha fazla işimize gelmektedir.
Bu sayıları eleyerek kalan sayıları ile sayıların durum ve konumlarını dikkate alarak kolonlarınızı düzenleyebilirsiniz.
Çıkan sayıların bu tablodan olup olmadığını veya kaç tane sayı çıktığını değerlendirme bültenlerimizde vermiyoruz.
İlerleyen zamanlarda bu bilgileri de ekleyebiliriz.
Şimdilik bu bilgilerin çalışmasını izleyenlerimizden yapmasını istiyoruz.

1031*1.GRUP 8 22 24 28 30 6
0140*1.GRUP 14 20 21 22 26 3
1130*1.GRUP 1 17 20 21 28 4
0131*2.GRUP 18 20 23 24 31 10
3101*1.GRUP 2 4 5 11 31 5
0230*1.GRUP 13 19 21 24 29 6


GRUP DÜZENİ:TABLO-1:

1 2111*1.GRUP
2 1211*1.GRUP
3 1130*1.GRUP
4 2120*2.GRUP
5 1130*2.GRUP
6 0131*1.GRUP
7 2201*2.GRUP
8 0320*1.GRUP


TABLO-2:

1 2120*1.GRUP
2 2210*1.GRUP
3 2111*1.GRUP
4 1211*1.GRUP
5 1220*1.GRUP
6 1121*1.GRUP
7 1220*2.GRUP
8 1310*1.GRUP
9 1130*1.GRUP
10 2120*2.GRUP
11 2210*2.GRUP
12 1211*2.GRUP
13 1130*2.GRUP
14 1121*2.GRUP
15 2021*1.GRUP
16 2111*2.GRUP
17 0131*1.GRUP
18 2201*2.GRUP
19 0230*1.GRUP
20 2201*1.GRUP
21 0221*1.GRUP
22 3200*1.GRUP
23 3020*1.GRUP
24 1031*1.GRUP
25 0221*2.GRUP
26 2021*2.GRUP
27 2300*1.GRUP
28 1040*1.GRUP
29 0320*1.GRUP
30 0212*1.GRUP
31 0311*1.GRUP
32 3101*1.GRUP
33 0131*2.GRUP
34 3101*2.GRUP
35 1202*1.GRUP
36 0311*2.GRUP
37 2300*2.GRUP
38 0140*2.GRUP
39 1400*2.GRUP
40 0140*1.GRUP
41 2102*2.GRUP
42 4010*2.GRUP


TABLO-3:

1 2012*2.GRUP
2 3020*2.GRUP
3 1022*2.GRUP
4 0302*1.GRUP
5 1202*2.GRUP
6 1031*2.GRUP
7 2102*2.GRUP
8 4010*1.GRUP
9 0401*1.GRUP
10 0023*2.GRUP
11 0212*2.GRUP
12 4010*2.GRUP
13 0032*2.GRUP
14 1103*2.GRUP
15 0410*2.GRUP
16 0041*2.GRUP
17 0401*2.GRUP
18 0302*2.GRUP
19 1400*1.GRUP
20 0113*2.GRUP
21 2003*1.GRUP
22 0041*1.GRUP
23 1103*1.GRUP
24 0050*2.GRUP
25 0203*1.GRUP
26 2030*2.GRUP
27 3011*2.GRUP
28 1013*1.GRUP
29 0113*1.GRUP
30 1040*2.GRUP
31 3002*2.GRUP
32 0203*2.GRUP
33 4001*2.GRUP
34 4100*1.GRUP
35 0500*1.GRUP
36 0050*1.GRUP


TABLO-4:

1 2120*1.GRUP
2 2111*1.GRUP
3 1211*1.GRUP
4 1220*1.GRUP
5 1121*1.GRUP
6 1220*2.GRUP
7 1310*1.GRUP
8 1130*1.GRUP
9 2120*2.GRUP
10 1130*2.GRUP
11 2111*2.GRUP
12 1121*2.GRUP
13 0131*1.GRUP
14 2201*2.GRUP
15 2201*1.GRUP
16 0221*1.GRUP
17 3200*1.GRUP
18 1112*2.GRUP
19 3020*1.GRUP
20 3110*1.GRUP
21 2300*1.GRUP
22 2021*2.GRUP
23 0221*2.GRUP
24 2030*1.GRUP
25 3110*2.GRUP
26 0320*1.GRUP
27 1022*1.GRUP
28 0311*1.GRUP
29 1310*2.GRUP
30 1301*1.GRUP
31 0131*2.GRUP
32 1112*1.GRUP
33 3101*2.GRUP
34 3011*1.GRUP
35 1301*2.GRUP
36 1202*1.GRUP
37 2300*2.GRUP
38 0311*2.GRUP
39 0230*2.GRUP
40 0122*1.GRUP
41 3200*2.GRUP
42 1400*2.GRUP
43 0410*1.GRUP
44 2012*1.GRUP
45 0122*2.GRUP


8-42-36-45 adet grup düzeni:


SIRA DÜZENİ:

Sıra düzeni parametremiz için fihrist bölümünde gerekli açıklamaları bulabilirsiniz.

SIRA DÜZENİ
şans topu sabit sıra düzeni tablosu

ÇIKMA İHTİMALİ AZ OLAN GRUP DÜZENLERİ:

Bu tablomuz ile ilgili yaptığımız açıklamaları Fihrist kısmında Bulunan başlıklardan bulabilirsiniz.

ÇIKMA İHTİMALİ AZ OLAN GRUP DÜZENLERİ
şans topu çıkma ihtimali az olan grup tablosu

SABİT DERECE DÜZENİ:


SABİT DERECE DÜZENİ
şans topu sabit derece tablosu
Çekilişin yapılması ardından değerlendirmesi yapılacaktır.

Seçimlerinizin başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.


15/11/2017 857. HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ:

857. hafta şans topu büyük ikramiyesi 3 kişiye çıkmıştır.

ANKARA / ÇANKAYA - DİYARBAKIR / ERGANİ - BARTIN / MERKEZ il ve ilçelerine çıkmıştır.

Ankara/Çankaya'da profesyonel sayısal oyuncuların bulunduğunu söyleyebiliriz.
Bir Güneydoğu şehrine ve Karadeniz şehrine büyük ikramiye çıkması şaşırtmıştır.

Çıkan sayıların durum ve konumlarını, hangi düzenlerden çıktıklarını inceleyeceğiz.

857. hafta için sonuçları değerlendirme tablomuzu ekleyerek başlayabiliriz.


15/11/2017 857. HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ
857 hafta şans topu sonuçları değerlendirme tablosu


Sonuç değerlendirmesi:

857. hafta gruplardan çıkacak sayılar tahmin edilebilir konumlardaydı.
3-5-8 sayılarının çıkacağını kesin tahmin etmiştik.

+1 sayısı için 14 veya 11 sayısının çıkacağını kesin tahmin etmiştik 11 sayısı çıkmıştır.

Bu sayıların çıkma durumlarını sayıların durum ve konumlarına göre karar veriyoruz.

+1 sayısı için her zaman yaptığımız değerlendirme çıkmıştır. Derecesi 0 veya 1 olan sayılardan çıkacaktır diyoruz, derecesi sıfır olan sayıdan çıkmıştır.

Bültenimizin tahmin değerlendirmesi başlığı altında yaptığımız tahminlerin tutup tutmadığını inceleyebilirsiniz.

Çıkan sayıların çıkacak sayılar tablosundan hangi konumlardan çıktıklarını inceleyeceğiz.


Çıkacak sayılar tablosu:

Bu sayılar için kombinasyon şekilleri geçerlidir. 5 tane sayı için kombinasyon kurabilirsiniz.
+1 sayısı için 1 tane sayının hangi gruptan çıkacağı önemlidir.
5 tane sayı için;

5-0
4-1
3-2
2-3
1-4
0-5
kombinasyonlarını kullanabilirsiniz.
857. hafta için blogumuzda verdiğimiz tablomuzdan çıkan sayıların yerleri işaretli olarak nereden çıktıklarını görebilirsiniz.
Bu çalışmayı tahmin değerlendirmesi bültenimizde çıkacak sayılar dosyası olarak eklemiyoruz. Buraya görüntü halinde verilecektir.


TABLO-1:SN. SIRA SEÇ DERECE TEK-ÇİFT ASAL
1 2 15 3  TEK  KMPZT
2 34 21 1  TEK  KMPZT
3 1 29 2  TEK  ASAL
4 27 3 1  TEK  ASAL
5 11 24 2  ÇİFT  KMPZT
6 28 27 1  TEK  KMPZT
7 33 31 2  TEK  ASAL
8 3 22 1  ÇİFT  KMPZT
9 8 17 1  TEK  ASAL
10 12 20 1  ÇİFT  KMPZT
11 9 9 2  TEK  KMPZT
12 17 10 2  ÇİFT  KMPZT
13 24 8 2  ÇİFT  KMPZT
14 23 7 0  TEK  ASAL
15 4 23 2  TEK  ASAL
16 19 11 1  TEK  ASAL
17 7 6 2  ÇİFT  KMPZT
18 10 12 2  ÇİFT  KMPZT
19 5 5 0  TEK  ASAL
20 13 4 0  ÇİFT  KMPZT
21 15 19 2  TEK  ASAL
22 16 26 2  ÇİFT  KMPZT
23 18 14 1  ÇİFT  KMPZT
24 22 1 4  TEK  BİRİM
25 25 18 1  ÇİFT  KMPZT
26 31 33 0  TEK  KMPZT
27 14 28 1  ÇİFT  KMPZT
28 6 2 4  ÇİFT  ASAL
29 21 13 4  TEK  ASAL
30 26 32 4  ÇİFT  KMPZT
31 29 16 2  ÇİFT  KMPZT
32 30 30 4  ÇİFT  KMPZT


+1 sayısı için tablo-1:SN. SIRA SEÇ DERECE TEK-ÇİFT ASAL
1 2 10 1  ÇİFT  KMPZT
2 3 12 1  ÇİFT  KMPZT
3 9 14 0  ÇİFT  KMPZT
4 10 11 0  TEK  ASAL
5 1 6 3  ÇİFT  KMPZT
6 11 8 0  ÇİFT  KMPZT
7 5 4 2  ÇİFT  KMPZT
8 7 5 0  TEK  ASAL
9 8 7 1  TEK  ASAL
10 12 1 0  TEK  BİRİM
11 4 2 2  ÇİFT  ASAL
12 6 13 0  TEK  ASAL
13 14 3 0  TEK  ASAL

857. haftada +1 sayısı için derecesi 0 olan sayılardan çıkacağını öngörmüştük.
Bu sayı 14-11 sayısı olacaktı.
1. öncelik 14 sayısı olmasına rağmen 11 sayısı çıkmıştır.

Bir sayının sıra açısından ilk sıralarda olması sayının kolay bir konumdan çıktığını gösterecektir. Alt sıralardan çıkması ise zor bir konumdan çıktığını gösterecektir.


Çıkan sayılar:

3 5 8 23 32 11
Sayılarıdır. Derecesi değişecek sayılardan hiç çıkmamıştır.
Çıkan sayıları şanslı sayılar tablosunda olup olmadığını kontrol edip analizlerinizi yapabilirsiniz.

Geçtiğimiz hafta çıkan sayıları estetik bir biçimde çıkmıştır. 857. haftada da yine aynı durumu gözlemlemek mümkündür. Bu şekilde estetik açıdan bile oluşturacağınız kolonların büyük ikramiye kazanma olasılığı çok yüksektir. Estetik sonuçlar.


Grup düzeni:

3011*2.GRUP
1.GRUP-9 1.GRUP-1 1.GRUP-8 3.GRUP-3 4.GRUP-1 2.GRUP-5
Grup ve sıra düzeni ile çıkmıştır. Tablolarda kalın punto sarı dolgu ile gösterilmiştir.
Çıkan sayıların grup düzenlerini tablolarda TABLO-3 27.sırada görebilirsiniz.


Derece düzeni:

11201000+0
Derece düzeni ile çıkmıştır. Bu derece düzeni sabit derece düzenleri tablomuzda 83. sırada bulunmaktadır.


Sıra düzeni:

211110
Sıra düzeni ile çıkmıştır. Sabit sıra düzeni tablomuzda 1.sırada bulunan düzenden çıkmıştır.


Adres düzeni:

Bu düzende verdiğimiz sayılar çıkan sayıların önce dikey sonra yatay konumunu soldan sağa doğru birleştirip tek bir konum vermektedir.

11-14-33-81-91-52

Seçimlerinizi başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yaparken:
1.) Yorumlar denetimden geçmeden yayımlanır. Yapılan yorumun sorumluluğu, yorumu yapanı bağlar. Ayrıca makaram sarı bağlar.
2.) 3. bir kişiye hakaret olmadığı sürece yorumlar kesinlikle silinmez. İsterse yorumu yazan silebilir.
3.) Kuralları aşmadığı sürece site linki paylaşımı yapılabilir.
4.) Konu dışındaki sorularınızı sayisaloyunlar[at]gmail.com adresinden yazabilirsiniz.
5.) İzleyenler istediğini istediği şekilde yazabilir. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz.
6.) Aşağıdaki OneDrive tablosundan kelimelerinizi biçimlendirebilirsiniz.
7.) Bloglardaki Toplam yazı sayısını öğrenmek için tıklayınız.
8.) Mobilden takip eden izleyenlerimiz Fihrist-blog konuları tablosunu bu bağlantıdan görebilir.

YORUM BİÇİMLENDİRME ÇALIŞMASI

Buradan bize yazabilirsiniz.

Ad

E-posta *

Mesaj *

Yazmadan önce okuyun:

sayisaloyunlar[at]gmail.com adresimizden de soru, görüş, istek ve önerilerinizi iletebilirsiniz.
Copyright ©201∞ Tüm hakları saklıdır. Blog SAYISAL OYUNLAR tarafından dizayn edilmiştir. Tamamı orijinaldir. Kasıtlı olarak bilgileri alan kişi konu ile ilgili sorulara cevap veremez. Benzer bilgiler ile karşılaşırsanız itibar etmeyiniz. Yayınlarımızı bağlantı linki ile paylaşıp kullanabilirsiniz. Y.N.