MENÜ

Translate

Blog Düştüğünde Mail Gönder (Onay gerekir.)

Sayısal Oyunlar Sitelerimizde Özel Arama

30 Kasım 2017 Perşembe

06/12/2017 860. HAFTA ŞANS TOPU TAHMİNİ %100

860. hafta şans topu bültenimizi yazmaya devam edebiliriz. 859. haftada çıkan sayıların hangi düzenlerden çıktıklarını inceleyebilirsiniz.

Bir mıh bir nal; bir nal bir at; bir at bir savaş kurtarır

Küçük nesneleri önemsiz görürüz. Onların değerlerini kendisine biçilen paha ile ölçmeye çalışırız. Oysa ki bir şeyin değerini katma değeri ile ölçmek gerekecektir.
Burada iki değer belirleme yöntemi vardır.
* Maddi değer,
* Maddi olmayan değer.

Burada iki değer belirledik ve hangisinin ne işe yaradığına bakmak gerekecektir.
Bir nesnenin piyasada değişime veya takasa konu olabilmesi için değişim değerinin olması şarttır. Bu belirlenemezse değişim gerçekleştirilemeyecektir. En basitinden malların birbirine karşı değerleri bilinmek zorundadır.
Bunu belirlerken en önemli etken maliyetler olacaktır.
Nihayi tüketicinin faydasını ölçerek değer belirleme işi tüketicinin özgürlük alanına tecavüz olacaktır.
Maddi değeri kısaca tanımladıktan sonra bir de maddi olmayan değerin tanımını yapmak gerekecektir.
Maddi olmayan değer ise bir maldan kişilerin farklı faydalar elde ederek oluşturdukları değerdir.
Başlığımızda belirttiğimiz mıhtan bahsedelim.
Mıh çividir.
Bir şekilde herhangi bir yerde bulunan veya sahibi olmayan bir çivinin yaptığı bir iş olmaması nedeni ile bir değeri olmayacaktır.
Bir çivi sanatkarın elinde emek ile yerini bulacak ve katma değer üretecektir.
Katma değer ürettiği anda değerli olacaktır.

Herhangi bir yerde bulunan bir çivi derken bir işe hizmet etmeyen anlamında kullanılmıştır. Oysa ki bir tüccarın elinde bulunan çivi değişim için hazır bulundurulması nedeni ile potansiyel bir değeri vardır diyebiliriz.

Mıhtan elde edilen fayda farklı olacaktır. Bunu ölçüp mıhı kıymetlendirmek doğru olmayacaktır.
Bir kimse mıh kullanarak 0,10 TL kazanabilirken bir başka kişi aynı mıh ile 1,00 TL kazanabilecektir.

Mikro çapta değerlendirmenin nasıl yapıldığı konusuna değindik. İki değer arasında bir fark vardır. Bu fark makro açıdan ekonomik büyümeyi oluşturur.

Tarih gösterir ki bazı büyük olaylarda kazanılan başarılar, çok önemsiz, değersiz görülen şeyler ile olmuştur.
Bazı zamanlarda da aynı unsurun arızası ile başarısızlıkla karşılaşılmıştır.

Bir işin başarılması kaderde yazıyor ise eğer o işe bir şey vesile olacak ve kazanılacaktır.
Başarılamaması yazıyor ise de onun için yapabilecek birşey yoktur diyebiliriz.

Bir işin olması için gizli bir el tarafından önceden hazırlık yapılıyorsa eğer o işin sonucu istenilen şekilde olacaktır demektir.

Atın savaş alanlarından çekilmesi ile mıhında nalında kıymeti kalmamıştır. Fakat bu sözün önemini yitireceği anlamına gelmeyecektir.
Bir gün atın gerçek değerini yeniden kazanacağına inanırız.

At hisseder, tehlikeyi duyar. Savaş at ile alınır.
Her ne olursa olsun bir araç veya savaş aracı bir atın yerini asla alamayacaktır.

At konusu hakkında da ayrıca bir blog yazabiliriz.

Bir işi başarıya ulaştıracak bir çok unsur vardır bunlardan hangisinin kullanılması gerektiğini bulmak önemlidir. Doğru işe doğru aracı kullanmak gerekir.
Başarısız bir çok işin nedeni ise yapılmak istenen işte yanlış araçların kullanılmasıdır.
Doğru araçlar kullanılmadan daha fazla enerji sarfı gerçekleşecektir. Bu enerjinin yanında emek ve diğer faktörlerin israfına neden olacaktır.

At-avrat-silah

Bu üçü bırakılmaz, kimseye emanet edilmez.
Atımızı elimizden aldılar.
Avratları nasıl aldıklarını da bekar gençlerden görüyoruz.
At ile avradı elinden alınan insanın silahının olmasının bir anlamı olmayacaktır.

Geçen tesadüfen televizyonda bir film izlemiştim.
Adam bir silah yapmış ki bataryalı falan dokunmatik telefon ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Attığı mermi uçaksavar mermisi falandı sanırım.

Neyse işte filmde her ne kadar böyle bir teknolojiye sahip olunsa da kesinlikle başarılı olunamayacağını anlatıyordu.
Telefonla vurmak istediği adam silahın başına geçti, kontrolü ele aldı.
Elinde telefon olan adamın önce sağ koluna atış yaptı kolunu kopardı.
Sonra da alnının ortasından vurdu ve sahne çok kötü bitti.

Atımıza, avratlarımıza sahip çıkalım.

Şans topu için kısa bir yazının ardından bültenimizin bilgilerini vermeye devam edebiliriz.


860. hafta şans topu bültenimizin durumlarını inceleyeceğimiz tablomuzu ekleyebiliriz.

06/12/2017 860. HAFTA ŞANS TOPU TAHMİNİ
860 hafta on numara tahmin değerlendirme tablosu


Tahmin değerlendirmesi:

Anlatımı kolaylaştırma açısından 1-34 sayı aralığına A bölümü, 1-14 sayı aralığına ise B bölümü diyeceğiz. Tablomuzda da göstereceğiz.

Şans topu için sayıların durum ve konumlarını tahmin değerlendirme tablosundan inceleyebilirsiniz.

İzleyenlerimiz bloglarda yaptığımız değerlendirmeleri kullanmak istemeleri nedeni ile sayı çıkacak gruplar konusunda değerlendirlemer yapacağız.

A bölümünden B bölümüne bulunan sayılar için;
Bu aralıkta bulunan sayıların +1 sayısı ile 1-1 çıkıp çıkmama durumları vardır. Bu durumun her zaman gerçekleşmediğini bloglarımızda yazdık.

(Bir grup için) derece farkları ortalaması yöntemine göre; (iki grup içinde kullanılır)
1.gruptan geçen hafta olduğu gibi 1-2 sayı çıkma ihtimali vardır.
0 derece değerini içermesi ve yüksek derece değeri olan 4'ü barındırması nedeni ile 1. gruptan mutlaka 1-2 sayı çıkacaktır.
Geçtiğimiz hafta çıkan 3-6-7 sayılarından derecesi en düşük olan 7 sayısı yeniden çıkabilir.

A bölümü:
Derece toplamları 15 olan 2 grup için;
2-3.gruplar;
2 grupta sıfır derece değerini almakta.
2.grupta 2 tane 3 derece değerini alan sayı vardır.2 derece değerini alan sayı 3.gruba göre daha azdır. Bu 3.gruba göre 2. gruptan 3.gruba göre sayı çıkma ve fazla sayı çıkma şansı daha yüksektir.

2.gruptan 1-2 sayı çıkmasını bekliyoruz.
3.gruptan 1 sayı çıkabilir.

4.gruptan önceki hafta sayı çıkmamıştı.
En yüksek derece değeri 4.grupta ve 0 derece değerini içermesi nedeni ile derece farkları fazladır.
Geçen hafta beklememize rağmen sayı çıkmadı fakat bu hafta kesinlikle en az 1 sayı çıkacaktır.
33-34 sayılarından ikisi veya bir tanesi mutlaka çıkacaktır. 2-3 derece değerlerini alan sayılarında çıkma ihtimalleri vardır. (çıkmıştır).

32 sayısı 860. haftada çıkmaz ise derecesi 4 olacaktır.
Çıkması durumunda derecesi 5'te kalacaktır. Eğer bu sayı çıkacak olursa büyük ikramiye devir edebilecektir. Böyle de hassas bir konumdadır. (çıkmıştır).

B bölümü:
+1 sayısı için her zaman yaptığımız değerlendirme geçerlidir. 0 veya 1 derece değerini alan sayılardan çıkacaktır. Çıkacak sayılar tablosunda ilk sıralarda bulunan 0-1 derece değeri alan sayılardan çıkacaktır diyebiliriz.
Bazı zamanlarda alt ve orta sıralardan veya +1 sayısı için tablo-2'de bulunan sayılardan çıkabilmektedir.

860. hafta için bir değerlendirme yapacak olursak;
+1 sayısı tablo-2 de yer alan bir tane 9 sayısı vardır bu sayının derecesi 3'tür.
Eğer bu sayı çıkacak olursa derecesi 4 olacaktır ki çıkma ihtimali çok düşüktür.
Bu sayı çıkarsa yine büyük ikramiye devir edecektir diyebiliriz.

+1 sayısı için yukarıda bahsettiğimiz şekilde sıraya göre üstte olandan aşağıya olana doğru derecesi 0-1 olan sayıları kullanabilirsiniz.
34 sayı içinde 1-14 aralığında olan bulunan sayıları 1-1 kullanmayı ihmal etmeyin.
Bu hafta bu şekilde çıkması düşük bir ihtimaldir fakat yinede kolonlarda bulundurmakta yarar vardır.

Böyle bir seçim 1+1 bilmeyi garanti edecektir. İki sayıdan birisi çıkarsa 1 bilmeyi garanti edecektir.
Tahmin tablosundan +1 sayısı B bölümünden sayıların konumlarını inceleyin.
Bir sayı seçin ve diğer sayıları ile irtibatlarını çıkıp çıkmayacaklarını inceleyin.
Birlikte çıkacağını düşündüğünüz sayıları kolonlarınızda kulllanabilirsiniz.


Bir önceki haftanın çıkan sayıları:

3 6 7 13 27 3
Yukarıda bulunan tablo için sayıların derece ve konumlarına göre yeniden çıkıp çıkmayacaklarına karar verebilirsiniz.


Çıkacak sayılar tablosu:

Şans topu için çıkacak sayılar tablosu için yukarıda kısa bir açıklama yapmıştık. Bu tablonun kullanımını önceki bültenlerimizde ayrıntılı anlatmıştık. Blogumuzun fihrist kısmında bulabilirsiniz.
860. hafta için çıkacak sayılar tablosunu buradan indirebilirsiniz.


Şanslı sayılar tablosu:

Şanslı sayılar tablosunda bulunan satır sayısını 6'ya çıkaracağız.
Bu tabloda bulunan sayıları derece durumlarına ve konumlarına göre seçimlerinizde kullanabilirsiniz.
Bu tablodan bazı haftalar hiç sayı çıkmazken bazı haftalarda 2-3 sayı çıkabilmektedir.
Bizim açımızdan hiç sayı çıkmaması bütün sayıları eleyeceğimiz anlamına gelecektir ki bu daha fazla işimize gelmektedir.
Bu sayıları eleyerek kalan sayıları ile sayıların durum ve konumlarını dikkate alarak kolonlarınızı düzenleyebilirsiniz.
Çıkan sayıların bu tablodan olup olmadığını veya kaç tane sayı çıktığını değerlendirme bültenlerimizde vermiyoruz.
İlerleyen zamanlarda bu bilgileri de ekleyebiliriz.
Şimdilik bu bilgilerin çalışmasını izleyenlerimizden yapmasını istiyoruz.


1130*1.GRUP 1 17 20 21 28 4
0131*2.GRUP 18 20 23 24 31 10
3101*1.GRUP 2 4 5 11 31 5
0230*1.GRUP 13 19 21 24 29 6
0302*1.GRUP 10 13 15 30 31 6
2210*1.GRUP 2 6 11 13 26 6


GRUP DÜZENİ:TABLO-1:

1 2210*1.GRUP
2 1211*1.GRUP
3 2021*1.GRUP
4 2201*1.GRUP
5 0140*2.GRUP

TABLO-2:

1 2120*1.GRUP
2 2210*1.GRUP
3 2111*1.GRUP
4 1211*1.GRUP
5 1220*1.GRUP
6 1121*1.GRUP
7 1310*1.GRUP
8 1130*1.GRUP
9 2120*2.GRUP
10 2210*2.GRUP
11 1130*2.GRUP
12 1211*2.GRUP
13 2021*1.GRUP
14 1121*2.GRUP
15 2111*2.GRUP
16 0131*1.GRUP
17 2201*2.GRUP
18 0221*1.GRUP
19 0230*1.GRUP
20 3200*1.GRUP
21 3020*1.GRUP
22 3110*1.GRUP
23 2300*1.GRUP
24 0221*2.GRUP
25 2021*2.GRUP
26 1040*1.GRUP
27 0212*1.GRUP
28 0320*1.GRUP
29 3110*2.GRUP
30 0311*1.GRUP
31 3101*1.GRUP
32 0131*2.GRUP
33 3101*2.GRUP
34 1202*1.GRUP
35 0311*2.GRUP
36 2300*2.GRUP
37 0140*2.GRUP
38 1400*2.GRUP
39 0140*1.GRUP
40 2102*2.GRUP
41 4010*2.GRUP

TABLO-3:

1 2012*2.GRUP
2 3020*2.GRUP
3 1022*2.GRUP
4 0302*1.GRUP
5 1202*2.GRUP
6 1031*2.GRUP
7 2102*2.GRUP
8 4010*1.GRUP
9 0401*1.GRUP
10 0023*2.GRUP
11 0212*2.GRUP
12 4010*2.GRUP
13 0032*2.GRUP
14 1103*2.GRUP
15 0410*2.GRUP
16 0041*2.GRUP
17 0401*2.GRUP
18 0302*2.GRUP
19 1400*1.GRUP
20 3011*2.GRUP
21 0113*2.GRUP
22 2003*1.GRUP
23 0041*1.GRUP
24 1103*1.GRUP
25 0050*2.GRUP
26 0203*1.GRUP
27 2030*2.GRUP
28 1013*1.GRUP
29 0113*1.GRUP
30 1040*2.GRUP
31 3002*2.GRUP
32 0203*2.GRUP
33 4001*2.GRUP
34 4100*1.GRUP
35 0500*1.GRUP
36 0050*1.GRUP

TABLO-4:

1 2120*1.GRUP
2 2111*1.GRUP
3 1211*1.GRUP
4 1220*1.GRUP
5 1121*1.GRUP
6 1220*2.GRUP
7 1310*1.GRUP
8 1130*1.GRUP
9 2120*2.GRUP
10 1130*2.GRUP
11 2111*2.GRUP
12 1121*2.GRUP
13 0131*1.GRUP
14 2201*2.GRUP
15 0230*1.GRUP
16 2201*1.GRUP
17 3200*1.GRUP
18 1112*2.GRUP
19 3020*1.GRUP
20 2300*1.GRUP
21 2021*2.GRUP
22 0221*2.GRUP
23 1031*1.GRUP
24 2030*1.GRUP
25 3110*2.GRUP
26 0320*1.GRUP
27 1022*1.GRUP
28 0311*1.GRUP
29 1310*2.GRUP
30 1301*1.GRUP
31 0131*2.GRUP
32 1112*1.GRUP
33 3101*2.GRUP
34 3011*1.GRUP
35 1301*2.GRUP
36 1202*1.GRUP
37 2300*2.GRUP
38 0311*2.GRUP
39 0230*2.GRUP
40 0122*1.GRUP
41 3200*2.GRUP
42 1400*2.GRUP
43 0410*1.GRUP
44 2012*1.GRUP
45 0122*2.GRUP


5-41-36-45 adet grup düzeni:SIRA DÜZENİ:

Sıra düzeni parametremiz için fihrist bölümünde gerekli açıklamaları bulabilirsiniz.

SIRA DÜZENİ
şans topu sabit sıra düzeni tablosu

ÇIKMA İHTİMALİ AZ OLAN GRUP DÜZENLERİ:

Bu tablomuz ile ilgili yaptığımız açıklamaları Fihrist kısmında Bulunan başlıklardan bulabilirsiniz.

ÇIKMA İHTİMALİ AZ OLAN GRUP DÜZENLERİ
şans topu çıkma ihtimali az olan grup tablosu

SABİT DERECE DÜZENİ:


SABİT DERECE DÜZENİ
şans topu sabit derece tablosu

Çekilişin yapılması ardından değerlendirmesi yapılacaktır.

Seçimlerinizin başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.


06/12/2017 860. HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ:

860. hafta şans topu büyük ikramiyesi 1 kişiye çıkmıştır.

860. hafta şans topu çıkan sayılar ile ilgili tahminlerimizi bültenimizin tahmin değerlendirme kısmında vermiştik.

32-34 sayılarının çıkacağını bültenimizin tahmin değerlendirme kısmında yazmıştık.
1.gruptan 2 sayı çıkacağını yazmıştık.

860. hafta için sonuçları değerlendirme tablomuzu ekleyerek başlayabiliriz.


06/12/2017 860. HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ:
860 hafta şans topu sonuçları değerlendirme tablosu


Sonuç değerlendirmesi:

+1 için 1 sayısının çıkması beklenmeyen bir durumdu çıkacak sayılar tablosundaki konumundan zor bir konumda olup olmadığını görebiliriz.
Bu tablo açısından beklenen ilk sıralarda bulunan sayılardan çıkmasıdır.

32 sayısı çıkma ihtimali düşük olmasına rağmen çıkmıştır.
10 sayısının çıkacağı tahmin edilemezdi.
5-2 sayıları beklenen şekilde çıkmıştır.


Çıkacak sayılar tablosu:

Bu sayılar için kombinasyon şekilleri geçerlidir. 5 tane sayı için kombinasyon kurabilirsiniz.
+1 sayısı için 1 tane sayının hangi gruptan çıkacağı önemlidir.
5 tane sayı için;

5-0
4-1
3-2
2-3
1-4
0-5
kombinasyonlarını kullanabilirsiniz.
860. hafta için blogumuzda verdiğimiz tablomuzdan çıkan sayıların yerleri işaretli olarak nereden çıktıklarını görebilirsiniz.
Bu çalışmayı tahmin değerlendirmesi bültenimizde çıkacak sayılar dosyası gibi eklemiyoruz. Buraya görüntü halinde verilecektir.


TABLO-1:SN. SIRA SEÇ DERECE TEK-ÇİFT ASAL
1 2 15 3  TEK  KMPZT
2 1 29 1  TEK  ASAL
3 8 24 2  ÇİFT  KMPZT
4 28 27 2  TEK  KMPZT
5 34 21 0  TEK  KMPZT
6 25 3 3  TEK  ASAL
7 9 17 1  TEK  ASAL
8 12 20 1  ÇİFT  KMPZT
9 32 31 2  TEK  ASAL
10 10 9 2  TEK  KMPZT
11 5 5 1  TEK  ASAL
12 17 10 1  ÇİFT  KMPZT
13 23 7 1  TEK  ASAL
14 3 22 2  ÇİFT  KMPZT
15 7 2 3  ÇİFT  ASAL
16 11 12 2  ÇİFT  KMPZT
17 16 26 1  ÇİFT  KMPZT
18 13 4 0  ÇİFT  KMPZT
19 30 30 3  ÇİFT  KMPZT
20 4 23 3  TEK  ASAL
21 18 14 1  ÇİFT  KMPZT
22 21 13 3  TEK  ASAL
23 22 1 4  TEK  BİRİM
24 24 8 3  ÇİFT  KMPZT
25 27 18 1  ÇİFT  KMPZT
26 15 19 1  TEK  ASAL
27 31 33 0  TEK  KMPZT
28 6 6 2  ÇİFT  KMPZT
29 14 28 1  ÇİFT  KMPZT
30 19 11 0  TEK  ASAL
31 29 16 2  ÇİFT  KMPZT


TABLO-2:SN. SIRA SEÇ DERECE TEK-ÇİFT ASAL
1 20 25 2  TEK  KMPZT
2 26 32 5  ÇİFT  KMPZT
3 33 34 1  ÇİFT  KMPZT


+1 sayısı için tablo-1:SN. SIRA SEÇ DERECE TEK-ÇİFT ASAL
1 2 10 1  ÇİFT  KMPZT
2 3 12 1  ÇİFT  KMPZT
3 1 6 0  ÇİFT  KMPZT
4 8 11 1  TEK  ASAL
5 11 8 0  ÇİFT  KMPZT
6 5 4 2  ÇİFT  KMPZT
7 7 5 0  TEK  ASAL
8 9 7 1  TEK  ASAL
9 12 1 0  TEK  BİRİM
10 4 2 2  ÇİFT  ASAL
11 6 13 0  TEK  ASAL
12 10 14 0  ÇİFT  KMPZT
13 14 3 1  TEK  ASAL


Çıkan sayılar:

2 5 10 32 34 1
Sayılarıdır. Derecesi değişecek sayılardan 1 tane çıkmıştır.
Çıkan sayıları şanslı sayılar tablosunda olup olmadığını kontrol edip analizlerinizi yapabilirsiniz.

Geçtiğimiz hafta çıkan sayıları estetik bir biçimde çıkmıştır. 860. haftada da yine aynı durumu gözlemlemek mümkündür. Bu şekilde estetik açıdan bile oluşturacağınız kolonların büyük ikramiye kazanma olasılığı çok yüksektir. Estetik sonuçlar.


Grup düzeni:

2102*1.GRUP
1.GRUP-3 1.GRUP-1 2.GRUP-5 4.GRUP-1 4.GRUP-5 1.GRUP-7
Grup ve sıra düzeni ile çıkmıştır. Tablolarda kalın punto sarı dolgu ile gösterilememiştir.

Sayısal oyunlar blogumuzu 02/2016 tarihinden beri yazıyoruz. Yaklaşık 500 adet blog yazdık. 90 küsür tanesi ana blogda geri kalanı ise bültenlerden oluşmaktadır.
Çıkan sayıların grup düzenleri verdiğimiz tablolardan kesinlikle çıkmaktadır.
Bu tablolardan ve çıkma ihtimali az olan grup düzenleri tablosunda bulunan grup düzenlerinden çıkacaktır diyoruz. Başka bir yerden çıkmaması mümkün değildir diyoruz.
2102*1.GRUP grup düzeni tablolar arasında bulunmamaktadır. Bu sistemin bir açığını gösterir ve bunun için bir düzen yazarak bültenlerimize ekleyeceğiz.


Derece düzeni:

03010100+0
Derece düzeni ile çıkmıştır. Çıkan sayıların derece düzeni sabit derece tablosunda bulunmamaktadır.


Sıra düzeni:

221100
Sıra düzeni ile çıkmıştır. Sabit sıra düzeni tablomuzda 2.sırada bulunan düzenden çıkmıştır.


Adres düzeni:

Bu düzende verdiğimiz sayılar çıkan sayıların önce dikey sonra yatay konumunu soldan sağa doğru birleştirip tek bir konum vermektedir.

11-14-31-52-54-71

Seçimlerinizi başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yaparken:
1.) Yorumlar denetimden geçmeden yayımlanır. Yapılan yorumun sorumluluğu, yorumu yapanı bağlar. Ayrıca makaram sarı bağlar.
2.) 3. bir kişiye hakaret olmadığı sürece yorumlar kesinlikle silinmez. İsterse yorumu yazan silebilir.
3.) Kuralları aşmadığı sürece site linki paylaşımı yapılabilir.
4.) Konu dışındaki sorularınızı sayisaloyunlar[at]gmail.com adresinden yazabilirsiniz.
5.) İzleyenler istediğini istediği şekilde yazabilir. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz.
6.) Aşağıdaki OneDrive tablosundan kelimelerinizi biçimlendirebilirsiniz.
TOPLAM YAZI SAYISINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

YORUM BİÇİMLENDİRME ÇALIŞMASI

Buradan bize yazabilirsiniz.

Ad

E-posta *

Mesaj *

Yazmadan önce okuyun:

sayisaloyunlar[at]gmail.com adresimizden de soru, görüş, istek ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

Sayfa yenilemesi kaldırılmıştır.
Copyright ©2018 Tüm hakları saklıdır. Blog SAYISAL OYUNLAR tarafından dizayn edilmiştir. Tamamı orijinaldir. Kasıtlı olarak bilgileri alan kişi konu ile ilgili sorulara cevap veremez. Benzer bilgiler ile karşılaşırsanız itibar etmeyiniz. Yayınlarımızı bağlantı linki ile paylaşıp kullanabilirsiniz. Y.N.